Wijchen (GE 17)

Waar in Nederland?

GE 17 - Wijchen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Ten westen van Wijchen
Soort gebied: natuurterreinen, rivierduinengebied
Natuurgebieden: Overasseltsche en Hatertsche Vennen en uiterwaarden van de Maas
Doelsoorten: Das, Kamsalamander.
Barrière: A50
Maatregel(en): Loopstroken en toeleidende raster (2014)
Samenwerking met: provincie Gelderland, Rijkswaterstaat
Planning: knelpunt opgelost

Om de verschillende natuurterreinen in het rivierduinengebied met elkaar te verbinden is een ecologische verbindingszone opgenomen die onder Wijchen doorloopt. Daar kruist deze zone de A50. Het gebied maakt deel uit van het leefgebied van de das. Bovendien verbindt de verbindingszone een aantal actuele en potentiële leefgebieden van bedreigde amfibieënsoorten met elkaar. Vandaar dat de provincie heeft gekozen voor de inrichtingsmodellen das en kamsalamander. Passages voor deze diersoorten zijn in 2014 uitgevoerd.