Blauwe stad (RV) (GR 06)

Waar in Nederland?

GR 06 - Blauwe stad (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Winschoten
Soort gebied: natuurgebied met water
Doelsoort: otter, bever, kleine marterachtigen en amfibieën
Barrière: A7, spoorlijn Groningen-Nieuweschans
Maatregel: ecologische verbinding met vaarverbinding
Samenwerkende partijen: provincie, Rijkswaterstaat

In het project Blauwe stad ten noorden van Winschoten staat de ontwikkeling van natuur, wonen en water centraal. Om isolatie van dit natuurgebied te voorkomen wil de provincie dit via, deels kleinschalige, ecologische verbindingen, verbinden met de rest van de EHS. Naar het westen wordt de verbinding gezocht met het natuurgebied Midden-Groningen. Naar het oosten via de Westerwoldsche Aa naar de Eems-Dollard, naar Duitsland via de Brualer Schloot en naar de natuurgebieden van Westerwolde in het zuidoosten van Groningen. Bij de aanleg van de Blauwestad is er al een ecologische verbinding in samenhang met een vaarverbinding aangelegd. Aan de oostkant van de Blauwestad echter, vormden de Rijksweg A7 en het spoor tussen Groningen en Nieuweschans barrières Dit knelpunt is opgelost.