Lettelberterdiep (RV) (GR 03)

Waar in Nederland?

GR 03 - Lettelberterdiep (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Groningen en Drachten
Soort gebied: robuuste verbinding
Doelsoort: otter, de bever, ringslang, de noordse woelmuis, de heikikker, kleine marterachtigen en de meervleermuis.
Barrière: A7, Hoofdstraat en 't Mienscheer in Lettelbert
Maatregel:
Samenwerkende partijen: provincie Groningen, Rijskwaterstaat, provincie Drenthe

De provincie Groningen wil de grote natte natuurgebieden in Groningen en de buurprovincies onderling verbinden met robuuste ecologische verbindingen. Zo'n verbinding kruist de Rijksweg A7 tussen Groningen en Drachten ter hoogte van het Lettelberterdiep. De robuuste verbinding langs het Lettelberterdiep verbindt het natuurgebied de Drie Polders in het Zuidelijk Westerkwartier met de natuur in het Leekstermeergebied. Dat laatste gebied maakt weer deel uit van "de Onlanden" waar waterberging op grote schaal met natuurontwikkeling wordt gecombineerd. In de natte ecologische verbinding langs het Lettelberterdiep vormt de (brug in de) in de Rijksweg A7 een barrière evenals twee lokale parallelwegen; 't Mienscheer en de Hoofdstraat door Lettelbert.