Oude Diep (GR 01)

Waar in Nederland?

GR 01 - Oude Diep

Gebiedsbeschrijving

Waar: Oude Diep
Soort gebied: vochtige en natte biotopen, beekdal, schrale graslanden, vochtige heiden en bossen
Doelsoort: otter, ree, bunzing, hermelijn en wezel.
Barrière: A7
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

In dit gebied loopt een ecologische verbindingszone die het Oude Diep en het Oude Diepje volgt. Deze verbindingszone legt een verbinding tussen de vochtige en natte biotopen in het Zuidelijk Westerkwartier en vergelijkbare biotopen in het beekdal van de Boorne (Koningsdiep) in Friesland. In het beekdal van de Boorne komen goed ontwikkelde schrale graslanden, vochtige heiden en bossen voor. Ter hoogte van Marum wordt deze ecologische verbindingszone doorkruist door de rijksweg A7. Dit knelpunt is opgelost.