Drentsche Aa (RV) (GR 04)

Waar in Nederland?

GR 04 - Drentsche Aa (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Drentsche Aa
Soort gebied: laagveengordel, natte en vochtige biotopen, open water, moeras, natte schrale graslanden
Doelsoort: otter, bever, kleine marterachtigen, noordse woelmuis, ringslang, heikikker en kamsalamander.
Barrière: A28, Noord-Willemskanaal.
Maatregel: rasters langs de weg en loopstroken in de watergangen
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het EHS-gebied de Drentsche Aa is een van de grote natte natuurgebieden die de provincie onderling wil verbinden. Het is een belangrijke schakel in deze keten van natuurgebieden, die van Midden-Groningen via het Zuidlaardermeer en het Leekstermeer naar het Zuidelijk Westerkwartier loopt. Het betreft een laagveengordel bestaande uit omvangrijke natte en vochtige biotopen, zoals open water, moeras, natte schrale graslanden. In dit deel van het beekdal van de Drentsche Aa vormt de Rijksweg A28 een barrière, evenals het Noord-Willemskanaal. Deze laatste is inmiddels voorzien van fauna uittreedplaatsen (oostoever) en een flauw talud (westoever) ter hoogte van het knelpunt. Om te voorkomen dat er voor de oplossing van dit knelpunt al veel slachtoffers onder de doelsoorten vallen, zijn er tussentijdse maatregelen genomen. Deze bestaan uit rasters langs de weg en loopstroken in de watergangen die onder de weg doorlopen. De barrière werking van de weg is hiermee echter nog onvoldoende opgelost.