Duurswold (RV) (GR 08)

Waar in Nederland?

GR 08 - Duurswold (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Duurswold
Soort gebied: water
Doelsoort: otter, bever, kleine marterachtigen en amfibieën.
Barrière: N33, afwateringskanaal Duurswold
Maatregel: doorlopende oeverstrook
Samenwerkende partijen: provincie, Rijkswaterstaat

In dit gebied wil de provincie het natuurgebied Midden-Groningen, via het Hondshalstermeer verbinden met de natuurgebieden rondom de Blauwestad. Deze kleinschalige ecologische verbinding kruist de rijksweg N33 ter hoogte van het afwateringskanaal van Duurswold. De (brug in de) rijksweg N33 vormde een barrière maar door de aanleg van een doorlopende oeverstrook onder de brug is dit knelpunt opgelost.