Holwierde (GR 09)

Waar in Nederland?

GR 09 - Holwierde

Gebiedsbeschrijving

Waar: Holwierde
Soort gebied:kleigraslanden
Doelsoort: otter, ree en marterachtigen.
Barrière: N33, Eemskanaal
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

In het gebied ten zuiden van Holwierde liggen diverse EHS-beheersgebieden. Dit zijn voornamelijk kleigraslanden waar het beheer gericht is op het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. De N33 ter hoogte van het Eemskanaal was een van de barrières in dit gebied. Dit knelpunt is opgelost.