Sauwerd (GR 10)

Waar in Nederland?

GR 10 - Sauwerd

Gebiedsbeschrijving

Waar: Sauwerd
Soort gebied: kleigraslandreservaten (ontwikkeling van bloemrijke graslanden), vochtige tot natte graslanden en weidevogelgebied.
Doelsoort: amfibieën, kleine marterachtigen, otter.
Barrière: poorlijn Groningen - Delfzijl.
Maatregel: faunatunnel
Samenwerkende partijen: ProRail

Het gebied bestaat uit kleigraslandreservaten waarbij het natuurbeheer gericht is op de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en plaatselijk vegetaties van vochtige tot natte graslanden. Het is tevens een belangrijk weidevogelgebied. Het gebied wordt doorkruist door de spoorlijn Groningen - Delfzijl. Het betreft hier open veenweidegebied aan weerszijden van de Oude Ae. De watergang wordt door het spoor gekruist via een circa 5 meter brede spoorbrug waar faunavoorzieningen vooralsnog ontbreken.