Zuidhorn (GR 12)

Waar in Nederland?

GR 12 - Zuidhorn

Gebiedsbeschrijving

Waar: waar Niezijlsterdiep in Van Starkenborgh kanaal uitmondt
Soort gebied: watergangen
Doelsoort: kleine marterachtigen, otter, amfibieën
Barrière: spoor Groningen-Leeuwarden
Maatregel: loopstroken
Samenwerkende partijen: ProRail

Op dit punt kruist het Niezijlsterdiep het spoor Groningen-Leeuwarden, vlak bij het punt waar het diep in het Van Starkenborgh kanaal uitmondt. Het gebied heeft potenties als ecologische corridor voor de otter. Via onder meer het Van Starkenborgh Kanaal en de Oude Riet, staat het Niezijlsterdiep in verbinding met de watergangen richting het Lauwersmeergebied. Goede voorzieningen voor de passage van wilde fauna ontbreken.