Visvlieterdiep (GR 13)

Waar in Nederland?

GR 13 - Visvlieterdiep

Gebiedsbeschrijving

Waar: Lauwersmeergebied
Soort gebied: watergang en natuurgebeiden
Doelsoort: kleine marterachtigen, otter, amfibieën.
Barrière: Spoorlijn Groningen - Leeuwarden
Maatregel: loopstroken en toeleiding droge duiker verbeteren
Samenwerkende partijen: ProRail

Het Visvlieterdiep is onderdeel van een ecologische verbindingszone die het Lauwersmeergebied met de natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier verbindt. Deze zone is grotendeels ingericht. Onder de spoorbrug ligt al een faunavoorziening maar deze moet worden geoptimaliseerd.