Venray (LI 03)

Waar in Nederland?

LI 03 - Venray

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Trace A73-noord tussen Overloonsche duinen en Het Brestbosch
Soort gebied: Natte en droge bosgebieden, heide en vennen
Natuurgebieden: Stippelberg, Landgoed Geijsteren Overloonsche duinen,
Doelsoorten: vleermuizen, nachtzwaluw en Bruine eikenpage.
Barrière: A73
Maatregel(en): Hop-overs in vorm van palenrand over bestaande viaducten.
Samenwerking met: Provincie Limburg, gemeente Boxmeer, Vleermuizenwerkgroep Boxmeer
Planning: Uitvoering voor 2019 onzeker

Op de westoever van de Maas liggen plaatselijk hogere rivierterrassen bedekt met een dikke laag dekzand. Door bebossing zijn de voormalige heideterreinen dicht qua structuur. Veelal zijn ze rijk aan vogels, reptielen en vlinders. Plaatselijk komen goed ontwikkelde structuurrijke heideterreinen voor met Jeneverbesstruwelen. Parallel aan de Maas loopt in noord-zuidrichting door het gebied, de A73. Hierdoor is de natuurlijke relatie in oost-westrichting (Maasduinen en Stippelberg) doorsneden.

In de verdere uitwerking van dit knelpunt is gekeken naar de mogelijkheden om een viertal bestaande viaducten over de A73 gelegen in de gemeente Boxmeer aan te passen. Dit zodanig dat medegebruik van fauna over deze viaducten mogelijk wordt. In overleg met de gemeente Boxmeer bleek dat her-profileren van het wegdek om zo over deze viaducten een (smalle) loopstrook te kunnen realiseren (verkeers-) technisch niet mogelijk was. Grondgebonden diersoorten vallen daarmee af. Er wordt nu een maatregel voorbereid welke voorziet in een palenrij aan een zijde van de viaducten welke voor vliegende soorten als vleermuizen, nachtzwaluw en vlinders ‘houvast’ biedt en helpt om de A73 over te steken.

Viaduct Mullemsedijk over de A73