Zaarderheike (LI 05)

Waar in Nederland?

LI 05 - Zaarderheike

Gebiedsbeschrijving

Waar: knooppunt Zaarderheike
Soort gebied: bosrijk gebied, stuifduincomplex, door industriële uitbreiding onder druk
Natuurgebieden: Koelbroek (Everlosebeek), Blericksche heide, boscomplexen Zaarderheiken en Maasdal
Doelsoorten: Das, Ree, Eekhoorn, diverse vleermuizen, vele vogelsoorten
Barrière: spoorlijn Venlo - Eindhoven, A67 en A73
Maatregel(en): dassentunnel, droge duiker
Samenwerking met: ProRail, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en waterschap
Planning: Deel van maatregelen gereed. Aanpassen raster eind 2017 begin 2018

Het knooppunt Zaarderheike is de schakel tussen de A67 en de A73. Op de westoever van de Maas ligt een aantal bosknopen. Het is een bosrijk gebied en een stuifduincomplex. Door de sterke industriële uitbreiding van Venlo is het gebied onder druk komen te staan. Een complex van infrastructuur met snelwegen, spoorlijnen en lokale wegen maakt het tot een sterk versnipperd gebied. Door natuurcompensatie wordt het gebied met ruim 80 ha versterkt. Het dal van de Mierbeek is een van de abiotische verrijkingen.

Op de langere termijn is in de door de regio vastgestelde ‘Structuurvisie Klavertje 4’ ter noorden van het klaverblad (te zuiden van de Kieftweg) een ecologische verbinding in de vorm van een ecoduct voorzien. Er is in 2016 een Quick-scan uitgevoerd naar het gebruik van de bestaande fiets-voetgangersbrug over de A73 als hop-over door vleermuizen. Met kleine herinrichtingsmaatregelen (o.a. het aanpassen van de verlichting langs de A73) kan de barrière van de weg voor vleermuizen worden verzacht.

In overleg met diverse stakeholders (Staatsbosbeheer, Provincie Limburg, ProRail en Rijkswaterstaat) zijn onder regie van de Development Company Greenport Venlo (DCGV) afgelopen periode diverse maatregelen uitgevoerd: Een faunapassage onder de A67, dassentunnels onder spoor en de Eindhovense weg en loopplanken in de duikers van de Everlosebeek. Hierdoor is de oversteekbaarheid van plaatselijke infrastructuur rondom het klaverblad Zaarderheike verbeterd.

Ter afronding van het oplossen van dit knelpunt zullen zowel langs de A67 (langs de verbindingsboog naar de A73 in zuidelijke richting) als langs de A73 (ter hoogte van de Mierbeek) geleidende faunarasters worden aangebracht.
Nabij de kruising van Everlosebeek met het spoor Venlo- Eindhoven zal ProRail een droge duiker aanbrengen.


 
Faunapassage langs fietspad onder viaduct A67 langs            Loopplanken in duiker Everlose beek
spoor Venlo-Eindhoven