Mariapeel (LI 06)

Waar in Nederland?

LI 06 - Mariapeel

Gebiedsbeschrijving

Waar: op de Limburgs-Brabantse grens
Soort gebied: hoogveen, natte heidevegetaties
Natuurgebieden: Mariapeel, Griendtsveen
Doelsoorten: Gladde slang, Heikikker, Grootoorvleermuis, Watervleermuis
Barrière: Spoorlijn Venlo-Eindhoven
Maatregel(en): droge of natte duiker
Samenwerking met: ProRail, waterschap, terreinbeheerder 
Planning: 2017 gereed

De spoorlijn Venlo-Eindhoven vormt momenteel de noordgrens van het gebied de Mariapeel. Het gebied is een waardevol restant van het eertijds uitgestrekte hoogveen gebied op de Limburgs-Brabantse grens. Verder komen waardevolle natte heidevegetaties voor. Het gebied is Habitatrichtlijngebied.

ProRail zal ter hoogte van het Peelreservaat een drietal onderdoorgangen onder het spoor Venlo – Eindhoven realiseren.


Faunatunnel onder spoorlijn Venlo-Utrecht