Aalsbeek (LI 09)

Waar in Nederland?

LI 09 - Aalsbeek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Ten zuiden van Tegelen
Soort gebied: Stroomgebied van de Aalsbeek, bijzonder kwelgebied met goede waterkwaliteit
Natuurgebied: Holtmühle
Doelsoorten: Das, Kamsalamander, Waterspitsmuis
Barrière: Rijksweg N271 en spoorlijn Roermond-Venlo
Maatregel(en): Doorlopende oeverstroken bij de N271 en bij het spoor
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat
Planning: 2017

 
Stroomgebied van de beek begint aan de voet van de terrasrand ten oosten van Venlo/tegelen. Het gebied watert af richting Maas. Kwalitatief is dit een bijzonder kwelgebied vanwege de goede waterkwaliteit.

De kruising met de A73 is voorzien van een ecoduiker.