Leudal (LI 12)

Waar in Nederland?

LI 12 - Leudal

Gebiedsbeschrijving

Waar: Ten zuiden van Haelen (gemeente Leudal)
Soortgebied: Bosgebieden, heide, rivierdal Haelensche Beek
Natuurgebieden: Leudal, Beegderheide
Doelsoorten: o.a. Bever, Kamsalamander, Hazelworm.
Barrière: N279 Spoorlijn – Roermond-Weert
Maatregel(en): aanpassen onderdoorgangen
Samenwerking met: ProRail, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat
Planning: 2017

Het gebied bestaat uit afwisselende dekzandlandschap met beekdalen, stuifduinen en versneden oude Maasterrassen. Het gebied is rijk aan reliëf en gradiënten en van belang voor amfibieën en reptielen. Ook de Bever komt hier voor De spoorlijn Weert-Roermond vormt een barrière tussen het Leudal aan de noordzijde en de Beegderheide aan de zuidzijde. De Haelensche beek is hier een belangrijke ecologische zone.

ProRail brengt loopstroken aan ter hoogte van de kruising van de spoorlijn met de Haelensche beek