Middenloop Tungelroysche Beek (LI 13)

Waar in Nederland?

LI 13 - Middenloop Tungelroysche Beek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Tungelroysche beek
Soort gebied: Kwelgebieden, bos
Natuurgebieden: Keversbroek, Heijkersbroek, Moespeel
Doelsoorten: Aardbeivlinder, Kleine bonte specht, Groentje, IJsvogel, andere beekgebonden soorten
Barrière: Rijksweg A2, spoorlijn Roermond-Weert, kanaal en provinciale weg N68
Maatregel(en): De loopplanken bij de A2 moeten worden verbeterd. Het huidige kunstwerk voor het spoor heeft in beperkte mate doorlopende stroken. Deze zijn echter erg smal (circa 30 cm). De oeverstroken moeten daarom worden aangepast.
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, waterschap
Planning: 2017

De spoorlijn Roermond-Weert en in mindere mate de N68 doorsnijden de middenloop van de Tungelroysche beek. Verder doorsnijden de A2, het kanaal Wessen-Nederweert en de spoorlijn Roermond-Weert de bovenloop van de Tungelroysche beek. De A2 is van faunarasters voorzien en in het kanaal zijn fauna-uitstapplaatsen gerealiseerd. In de duiker waarmee de Tungelroysche beek de A2 kruist zijn loopplanken aangebracht. Meer recent zijn in het Kanaal Wessem-Nederweert faunauitstapplaatsen (FUP’s ) gerealiseerd. Daar waar de beek het spoor Roermond - Weert kruist wordt de onderdoorgang van loopstroken voorzien.

 

 

FUP in het kanaal Wessem Nederweert