Weerter en Budelerbergen (LI 14)

Waar in Nederland?

LI 14 - Weerter en Budelerbergen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Weerterbergen
Soort gebied: lokale kwel, hogere zandruggen met actief stuifzand en heideterreinen, grotendeels bebost
Natuurgebieden: Weerterbosch, Weerter en Budelerbergen, Hugterheide
Doelsoorten: Edelhert, Wild zwijn, hagedissen, Poelkikkers
Barrière: A2, spoorlijn Weert-Eindhoven, Zuid-Willemsvaart
Maatregel(en): ecoduct, fauna-uittreedplaatsen en natuurvriendelijke oevers
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs Landschap, Provincie Limburg
Planning: na 2018  

Dit gebied wordt op diverse plaatsen versnipperd door onder andere de aanwezigheid van infrastructuur. Het complex is een uitgestrekt, van oorsprong nat, bosgebied dat onder invloed staat van lokale kwel. Plaatselijk liggen hogere zandruggen met actief stuifzand en heideterreinen, grotendeels is het gebied bebost. Voor diverse kenmerken is het gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het Limburgs Landschap heeft uitgestrekte eigendommen waar nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Het gebied heeft de potentie om als natuurlijk beheerde eenheid te gaan functioneren. Mogelijkheden voor Edelhert en Wild zwijn in het gebied lijken positief, mits er ontsnipperende maatregelen worden genomen.

In de oevers van de Zuid-Willemsvaart zijn FUP’s aangebracht. Op 12 maart 2014 is door ProRail en Rijkswaterstaat het ecoduct over de A2 en het spoor Weert – Eindhoven opgeleverd en feestelijk ‘geopend’. In 2016 zijn de laatste trajecten langs het spoor en de A2 van geleidende faunarasters voorzien.
 
Ecoduct over de A2 en het spoor Weert-Eindhoven