Uffelsche beek (LI 15)

Waar in Nederland?

LI 15 - Uffelsche beek

Gebiedsbeschrijving

Locatie: ten zuiden van Stramproy
Soortgebied: vochtige bosjes in beekdal
Natuurgebieden: Houbroeksbeemden, Aa beek, bovenloop Uffelsche Beek
Doelsoort: Das en Beekprik
Barrière: kanaal Wessem Nederweert en de A2.
Maatregel(en): aanpassen duikers onder A2 en aanleg natuurvriendelijke oevers.
Samenwerking met: Waterschap, Rijkswaterstaat.
Planning: gereed


De Uffelsche Beek verbindt vochtige natuurgebieden in België met de Haelense en Tungelroysche Beek. Natuurtechnisch is er veel verbeterd door de ruilverkaveling. De beek is een waardevol laagland element. Door de bundeling van het kanaal Wessem Nederweert en de A2 is de onderdoorgang van de beek echter moeilijk passeerbaar.

De onderdoorgang van deze beek onder de A2 is van loopplanken voorzien. In het kanaal Wessem - Nederweert zijn faunauitstapplaatsen gerealiseerd.