Wessem (LI 16)

Waar in Nederland?

LI 16 - Wessem

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten noorden van Wessem
Soort gebied: bossen
Doelsoorten: Otter en Bever
Barrière: A2
Maatregel(en): ontsnipperen A2 voor kleine zoogdieren
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, waterschap en Ver. Natuurmonumenten
Planning: gereed

Langs de Maas ligt ter hoogte van Wessem een oud kleinwinningscomplex. In het gebied hebben zich waardevolle bossen ontwikkeld. Het elzenbroekbos en wilgenstruweel herbergt vele broedvogelsoorten als buidelmees en ijsvogel. Vijf procent van de Nederlandse blauwe reigerkolonie broedt hier. Dit is ook het leefgebied van de bevers.

Een van de ‘verbindende’ schakels tussen diverse deelgebieden vormt de Panheelderbeek. De duiker waarmee deze beek onder de A2 doorstroomt is voorzien van loopplanken. De A2 zelf is gedeeltelijk van een kleinwildraster voorzien.