Het IJzerenbosch/ Graetheide (LI 18)

Waar in Nederland?

LI 18 - Het IJzerenbosch/ Graetheide

Gebiedsbeschrijving

Waar: Tussen Susteren en Nieuwstadt
Soort gebied: beekdalen en vochtige bossen
Natuurgebieden: IJzerenbosch, Limbrichterbosch, ’t Hout, Grasbroek
Doelsoorten: Ree, kleine zoogdieren, vleermuizen en amfibieën
Barrière: Rijksweg A2, Julianakanaal, spoorlijn Sittard-Roermond
Maatregel(en): Een passage over/onder de A2 en Julianakanaal. Bij het spoor is een grotere overspanning over de beek nodig.
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en waterschap 
Planning: na 2018

Tussen Susteren en Nieuwstadt ligt een aantal waardevolle beekdalen en het vochtige Ijzerenbosch. De Oost-West verbinding ter hoogte van Nieuwstadt wordt doorsneden door de provinciale wegen N295 en N297 en de spoorlijn Sittard-Roermond. De N297 is echter al geheel ontsnipperd en er zijn parallel aan de weg natuurcompensatiegebieden ingericht. Vanwege het voorkomen van de enige populatie ingekorven vleermuis is het Haeselaarsbroek aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het Limbrichterbos is het meest noordelijke eiken haagbeukenbos van het Limburgse lössgebied. Door de N295 en de A2 is het gebied sterk geïsoleerd. Veel energie is gestoken in het vergroten van de natuurgebieden door Landschapspark de Graven. Het waterschap sluit aan bij de initiatieven door beekherstelprojecten op het stroomgebied van de Roode Beek. Ook Vloedgraaf en Geleenbeek vormen hier verbindende schakels tussen de diverse deelgebieden.
Via Graetheide is er een droge verbindingszone naar de Maas. De A2 en het Julianakanaal vormen echter ter plaatse nog knelpunten.

In eerdere fasen zijn (buiten het MJPO) maatregelen gerealiseerd onder het spoor Sittard – Roermond (kruising Vloedgraaf) en ter hoogte van de aansluiting N297 en N276 (locatie ‘Op de Vos’). Dit middels de aanleg van een ecombiduct en een loopvoorziening in een bestaande duiker. Recent zijn de mogelijke verbeteringen van dit MJPO knelpunt in een studie verder verkend. Er zijn voorstellen uitgewerkt voor maatregelen welke de ‘droge’ ecologische verbinding tussen de beschreven bosgebieden en het Graetheide gebied en de Grensmaas te herstellen. Een deel van deze maatregelen is opgenomen in de scoop van de planstudie naar de verbreding van de A2 (faunatunnel, uitvoering gepland in 2022) en de verbreding van het Julianakanaal (aanpassen van oevers, in uitvoering).

Doorlopende oever onder het spoor Sittard - Roermond