Nagelbeek (LI 19)

Waar in Nederland?

LI 19 - Nagelbeek

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten hoogte van Nuth
Soort gebied: beekdal met aanliggende hellingbossen, kwelmoeras
Natuurgebied: Kathager beemden, Stammenderbos.
Doelsoorten: Das en andere marterachtigen, amfibieën, vleermuizen
Barrière: Rijksweg A76, spoorlijn Sittard-Heerlen
Maatregel(en): natte en droge duiker, kleine faunatunnel
Samenwerking met: ProRail, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, waterschap
planning: na 2018

Het Geleenbeekdal met aanliggende hellingbossen wordt op de zuidelijke oever afgesneden van het Heuvelland. Belangrijke kerngebieden zijn het Stammenderbos, Oude Kerk en de broekgebieden in het eigenlijke beekdal. Het Kathagerbroek is een kwelmoeras met kalkrijk en ijzerhoudend kwelwater, waardoor het een bijzonder kwetsbaar natuurgebied is.

In eerdere fase zijn langs de A76 op diverse trajecten van faunarasters aangebracht. De duiker waarmee de Geleenbeek de A76 kruist is van loopplanken voorzien. Ook in de onderdoorgang onder het naastgelegen spoor Heerlen – Sittard zullen door ProRail loopvoorzieningen worden aangebracht.
De overige maatregelen zijn opgenomen binnen de scoop van een project van de Provincie Limburg: de realisatie van de aansluiting van de zogenaamde Parkstad Buitenring op de A76. In het ontwerp van dit project zijn ter hoogte van de kasteelhoeve Reimersbeek diverse faunavoorzieningen in de vorm van onderdoorgangen opgenomen. De uitvoering is voorzien tussen 2018 en 2020. Ter hoogte van Nuth (zijdalletje van de Zijpender Vloedsgraaf/Pingerbeek) wordt onder het spoor een faunatunnel gerealiseerd.