Heerlen (Terworm) (LI 20)

Waar in Nederland?

LI 20 - Heerlen (Terworm)

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten westen van Heerlen ebied rond het landgoed Terworm
Soort gebied: hellingbossen, kwelmoerasjes en vochtige hooilanden
Natuurgebied: Landgoed Terworm, Kunderberg
Doelsoorten: Rugstreeppad, Hazelworm, Kleine parelmoervlinder, Bruine eikepage, Kamsalamander en Das
Barrière: Rijksweg A76, spoorlijn Heerlen-Schin op Geul
Maatregel(en): Aanpassen van bestaande viaducten over de weg is voldoende om het knelpunt op te lossen. Voor het spoor is een ecoduiker en een dassentunnel nodig.
Samenwerkende partijen: ProRail, Gemeente, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat.
Planning: gereed

Het gebied rond het landgoed Terworm is door Natuurmonumenten grondig aangepakt. Via het Caumerbeekdal en de Sigranogroeve koppelt dit gebied het heuvelland aan de Brunssummerheide. Plaatselijk liggen waardevolle hellingbossen en in het beekdal liggen kwelmoerasjes en vochtige hooilanden. Het gebied is waardevol voor diverse soorten amfibieën, vogels en zoogdieren en wordt doorsneden door de A76 en het spoor.

De A76 is op deze locatie voorzien van faunarasters en een dassentunnel. Het bestaande viaduct over de A76 in de Marenweg/Terworm is aan weerzijde voorzien van gevulde schanskorven

  
Schanskorven in de Marenweg                                         Duiker met doorlopend oever onder het spoor Heerlen - Schin op Geul