Rijckholt (LI 23)

Waar in Nederland?

LI 23 - Rijckholt

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten zuidwesten van dorpje Rijckholt
Soort gebied: hellingbossen, weilanden met fruitboomgaarden en hagen, Maasuiterwaarden.
Natuurgebied: Savelsbos, Eijsderweiden.
Doelsoorten: Kamsalamander, Eikelmuis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Boswitje
Barrière: A2
Maatregel(en): aanpassen onderdoorgangen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, waterschap
Planning: gereed  

Langs de hoge terrasrand ligt het langgerekt boscomplex van het Savelsbos. Op de andere oever van de Maas bevindt zich de Pietersberg. Door de goed doorlatende bodem bevinden zich in de regio nauwelijks vrij afstromende beken. Door mergelwinning zijn er vele onderaardse groeves die van belang zijn voor vleermuizen.

Op dit traject van de A2 zijn langs de autosnelweg de faunarasters verlengd en is een tweetal viaducten (Groenstraat en Rijksweg) voorzien van faunavoorzieningen (combirasters met stapstenen).
Onmiddellijk ten noorden van de verzorgingsplaats ‘Platiel’ is een bestaande duiker onder de A2 van een loopstrook voorzien.