Eijsden (LI 24)

Waar in Nederland?

LI 24 - Eijsden

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten zuiden van Eijsden
Soort gebied: beekdal, weilanden, fruitboomgaarden.
Natuurgebied: Caesterd beemden, dal Noorbeek
Doelsoorten: Hazelworm, Das, Waterspitsmuis
Barrière: A2, spoorlijn Visé-Maastricht
Maatregel(en): onderdoorgangen verbeteren, ecoduiker
Samenwerking met: ProRail, Natuurmonumenten, waterschap, Rijkswaterstaat
Planning: 2018

Op de grens met België ligt het stroomgebied van de Voer. Hoger stroomopwaarts ligt het gebied Noorbeek. Samen met de Voerstreek vormt dit een waardevol beekdal. Op veel plekken kwelt helder bronwater naar boven. In het gebied komen vele soorten amfibieën voor. De Das en tal van andere soorten zoogdieren zoals de Wilde kat hebben hier hun leefgebied. Parallel aan de Voer loopt de verbindingszone naar het Maasdal. Ter hoogte van de A2 is een grote barrière aanwezig. Voor Vlaanderen is de Voerstreek van groot ecologisch belang. Veel energie is gestoken in grensoverschrijdende samenwerking. Ook de spoorlijn Visé-Maastricht vormt een barrière.

Uiteindelijk is het knelpunt ter hoogte van de Voer alleen oplosbaar door een verlegging van het riviertje naar een locatie waar een ecologische passage mogelijk is. Een dergelijke investering staat in geen verhouding tot het ecologisch rendement. Verbeteringen van de gebiedskwaliteit in het bovenstroomse (Belgische) deel van de Voer blijven achter. De belangrijkste doelsoort (Waterspitsmuis) is in het gebied al een reeks van opeenvolgende jaren niet meer waargenomen. Besloten is dit knelpunt binnen het MJPO niet op te lossen. Wel wordt in de kruising van de Voer met het spoor een looprichel aangebracht.
Het deelknelpunt ter hoogte van Gronsveld zal worden opgelost door gebruikt te maken van twee bestaande duikers. Hiervoor worden de geleidende rasters beter aangesloten op de onderdoorgangen. De waterlossing wordt door het waterschap opgeschoond zodat de duikers meertijds van het jaar beschikbaar zijn voor faunapassage.

   
Bestaande duikers onder A2 ter hoogte van Gronsveld,       Schetsontwerp/impressie van mogelijke verlegging 
wat zal worden geoptimaliseerd voor fauna                           riviertje de Voer onder de A2