Bultenbroek/ Eerselsberg (LI 07)

Waar in Nederland?

LI 07 - Bultenbroek/ Eerselsberg

Gebiedsbeschrijving

Waar: dal Groote Molenbeek en Elsbeek
Soort gebied: elzenbroekbos, wilgenstruweel en dotterbloemgraslanden
Natuurgebieden: Dal Molenbeek, Elsbeemden, Regelshorst, Aschbroek
Doelsoorten: Kamsalamander, Nachtegaal
Barrière: A67
Maatregel(en): Beekherstelprojecten
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, DCGV, Staatsbosbeheer
Planning: 2017

De A67 doorsnijdt meerdere malen de bovenloop van de Groote Molenbeek en vormt zodoende een barrière. Het gebied ter plaatse bestaat uit elzenbroekbos, wilgenstruweel en dotterbloemgraslanden. Beekherstelprojecten hebben gezorgd voor een vrij meanderende beek.

De gehele A67 is op Limburgs grondgebied ten tijde van de aanleg van een betonen voertuigkering in de middenberm op het traject Brabantse grens – knooppunt Zaarderheiken van een faunaraster voorzien. Op een drietal viaducten zijn zichtschermen aangebracht. Als gevolg van hoge waterstanden bleek het niet mogelijk in het beekstelsel ecologische onderdoorgangen te realiseren.

In de door de regio vastgestelde ‘Structuurvisie klavertje 4’ is ter hoogte van dit knelpunt op de lange termijn een ecologische verbinding in de vorm van een ecoduct voorzien. In de tussentijd wordt in overleg met de gemeente Horst a/d Maas, Staatsbosbeheer en DCGV gekeken naar de mogelijkheden om het bestaande viaduct over de A67 genaamd ‘Eerselsberg’ meer geschikt te maken voor faunapassage.