Klimmen (LI 22)

Waar in Nederland?

LI 22 - Klimmen

Gebiedsbeschrijving

Waar: traject tussen Houthem en Voerendaal.
Soort gebied: grillige plateaus met beekdalen, kalkgesteente en hellingsgraslanden.
Natuurgebied: Kunderberg, Ravensbosch
Doelsoorten: Hazelworm, vroedmeesterpad, gewone pad, grootoorvleermuis, baardvleermuis en zeggekorfslak .
Barrière: Rijksweg A79, spoorlijn Heerlen-Schin op Geul
Maatregel(en): aanpassen onderdoorgangen en spoorbruggen
Samenwerking met Rijkswaterstaat, ProRail. Gemeente Valkenburg en Staatsbosbeheer dragen bij in goed beheer.
Planning: 2017

Het gebied bestaat hier uit vrij grillige plateaus met beekdalen. Op de helling dagzoomt plaatselijk kalkgesteente. De hellinggraslanden zijn zeer waardevol. 

Op dit relatief lange traject van de A79 zijn diverse maatregelen getroffen waaronder het plaatsen van rasters en stapstenen onder een drietal onderdoorgangen onder de A79 (Klimmernerweg, Steinweg en Putweg). De A79 zelf is met behulp van het MJPO nu geheel voorzien van faunageleidende rasters, ter hoogte van het landgoed Ingendael ree-kerend.

Het bleek niet mogelijk het viaduct van de spoorlijn Maastricht – Heerlen over de A79 geschikt te maken voor faunapassage. Een voorgestelde maatregel ter hoogte van de afslag Hulsberg is onvoldoende effectief in relatie tot de kosten.

In overleg met de plaatselijke beheerders wordt nog overlegd op welke wijze een deel van de verlichting in de genoemde viaducten vleermuisvriendelijk kan worden gemaakt.