Gennep (RV) (LI 02)

Waar in Nederland?

LI 02 - Gennep (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Ter hoogte van Natuurgebied Heiderbos
Soort gebied: Bosgebieden, heide
Doelsoorten: Das, grote grazers, Vinpootsalamander en Zandhagedis
Barrière: A77
Maatregel(en): Ecoduct
Samenwerking met: Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap, gemeente Gennep, Staatsbosbeheer
Planning: Uitvoering voor 2019 onzeker

Ten zuidoosten van Gennep doorsnijdt de A77 loodrecht het Maasdal en haar rivierterrassen. Het gebied betreft de Maasduinen, onderdeel van een Robuuste Verbinding. Tevens gaat het hier om een Nationaal Park en een Habitatrichtlijngebied. Het gebied is langgerekt en maakt onderdeel uit van de grensoverschrijdende groene ruggegraat van Limburg. Belangrijk is dat het gebied Reichswal en Maasduinen aaneengeschakeld worden, zodat er ruimte ontstaat voor grote zoogdieren en half wilde grazers. Hiervoor heeft de provinciale plannen uitgewerkt met veel draagvlak bij betrokken partijen en het Limburgs Landschap.

Ter voorbereiding van deze maatregel is een studie afgerond naar de meest geschikte locatie voor een ecoduct over de A77. Locatie en ontwerp zijn opgenomen in een inmiddels vastgesteld bestemmingsplan. Er is gestart met de grondverwerving. Uitvoering maakt geen onderdeel meer uit van het MJPO.

Gewenste ligging ecoduct over A77 ter hoogte van de Brugfortstraat