De Mortelen (NB 01)

Waar in Nederland?

NB 01 - De Mortelen

Gebiedsbeschrijving

Bij het gebied de Mortelen is over de A2 een ecoduct aangelegd dat geschikt is voor passage van edelherten. De aanleg is in 2003 gestart. Ter ontsnippering van het gebied Nieuwe heide - Oirschotse heide worden twee faunatunnels aangelgd. Vanaf het EHS/GHS (Groene Hoofdstructuur) natuurgebied Oirschotse heide wordt in het project Tagenten Eindhvoen een verbinding gerealiseerd via faunatunnels onder de A2 en A58 met kleinschalige natuurontwikkeling. Onder het spoor zijn op het traject Boxtel-Eindhoven tijdens de spoorverdubbeling een aantal faunapassages aangebracht: een aantal droge duikers, enkele amfibieentunnels, een nat-droog passage en twee reeentunnels.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.