Oisterwijk (RV) (NB 02)

Waar in Nederland?

NB 02 - Oisterwijk (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Het Groene Woud is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) ter grootte van 7.500 ha. Het Groene Woud omvat o.a. de bestaande natuurgebieden Oisterwijkse vennen en bossen, De Kampina, Velders Bos, De Mortelen, De Scheeken en De Geelders. Van zuid naar noord lopen door Het Groene woud de beekdalen van Reusel, Beerze en Dommel. Een aantal gebieden vallen onder de Habitat- en Vogelrichtlijn.

De Oisterwijkse vennen en bossen en De Kampina liggen op de hogere dekzandgronden en zijn begroeid met droge en natte heides met vennen en voornamelijk droge naaldbossen. Vanwege de ondoorlaatbare Brabantse leemlaag in de ondiepe ondergrond is in het gebied De Mortelen en in mindere mate De Scheeken en De Geelders een kleinschalige afwisselend agrarisch landschap ontstaan, met kleine weilanden, (drink)- poelen, houtwallen en populieropstanden. Het Velders bos is een landgoed met oudere bossen. Het Banisveld is een 19de eeuwse ontginning welke nu via natuurontwikkeling weer teruggebracht wordt naar de oude staat en vormt de verbinding tussen De Kampina en de De Mortelen. Dankzij de grote gevarieerdheid aan landschap, hydrologie, en bodemgesteldheid is Het Groene Woud rijk aan plantensoorten, dagvlinders, amfibie´┐Żn, vogels en zoogdieren. Het aantal bedreigde soorten dat nog voorkomt in dit gebied is voor Brabantse begrippen groot.

Op het spoortraject Tilburg -Boxtel zijn aan weerszijde van de kleine Aa aan de rand van de Kampina twee droge duikers aangebracht. Aanvullend zijn nog looprichels nodig bij de duikers in de Esschestroom en de Rosep. Op lange termijn zou de spoorburg over de Essche stroom moeten worden vervangen door een grotere overspanning waarbij de oevers doorlopen zodat het knenlpunt ook passeerbaar is voor grotere soorten.