Beekdal van de Reusel (NB 05)

Waar in Nederland?

NB 05 - Beekdal van de Reusel

Gebiedsbeschrijving

Het Groene Woud is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) ter grootte van 7.500 ha. Het Groene Woud omvat o.a. de bestaande natuurgebieden Oisterwijkse vennen en bossen, De Kampina, Velders Bos, De Mortelen, De Scheeken en De Geelders. Van zuid naar noord lopen door Het Groene woud de beekdalen van Reusel, Beerze en Dommel. Een aantal gebieden vallen onder de Habitat- en Vogelrichtlijn.

De Oisterwijkse vennen en bossen en De Kampina liggen op de hogere dekzandgronden en zijn begroeid met droge en natte heides met vennen en voornamelijk droge naaldbossen. Vanwege de ondoorlaatbare Brabantse leemlaag in de ondiepe ondergrond is in het gebied De Mortelen en in mindere mate De Scheeken en De Geelders een kleinschalige afwisselend agrarisch landschap ontstaan, met kleine weilanden, (drink)- poelen, houtwallen en populieropstanden. Het Velders bos is een landgoed met oudere bossen. Het Banisveld is een 19de eeuwse ontginning welke nu via natuurontwikkeling weer teruggebracht wordt naar de oude staat en vormt de verbinding tussen De Kampina en de De Mortelen. Dankzij de grote gevarieerdheid aan landschap, hydrologie, en bodemgesteldheid is Het Groene Woud rijk aan plantensoorten, dagvlinders, amfibieŽn, vogels en zoogdieren. Het aantal bedreigde soorten dat nog voorkomt in dit gebied is voor Brabantse begrippen groot.

De Reusel kruist de A58 door een met loopplanken aangepaste duiker.
Het knelpunt is opgelost in 2008.