Kalmthout-Markiezaat (NB 11)

Waar in Nederland?

NB 11 - Kalmthout-Markiezaat

Gebiedsbeschrijving

De Brabantse wal is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE). Dit gebied dankt zijn naam aan het hoger gelegen dekzandgebeid (10-20m.) dat zich uitstrekt van Belgie naar het noorden langs Bergen op Zoom. Ten westen van de wal ligt het lager ggelegen zeekleigebied. De overgang is ecologisch en landschappelijk gezien zeer waardevol. Op relatief reliefrijke door beekdalen doorsneden wal, liggen de landgoederen Mattenburgh en Zoomland en het grensoverschrijdende Natuurgrenspark De Zoom-Klamthoutseheide. Het westelijk deel bestaat uit een zeekleigebied en een voormalig zoutwater schorrenlanschap Het Markiezaat. Sinds 1983 is het Markiezaat geisoleerd van de Oosterschelde en ontwikkeld het gebied naar een zoet moerasmilieu. Uit onderzoek blijkt dat de RNLE Brabantse Wal in combinatie met de heidegebieden in Belgie potenties bezit als grensoverschrijdend leefgebied voor eldelhert en wild zwijn. Het voormalig schorrengebied wordt reeds begraasd door paarden en runderen.

De Brabantse wal is situeert vanuit België naar het noord langs Bergen op Zoom. Op deze wal liggen de landgoederen Mattenburgh en Zoomland en het grensoverschrijdende Natuurgrenspark De Zoom-Kalmthoutseheide. Ten west van de wal ligt het lager gelegen zeekleigebied, het natuurreservaat Markiezaat. Dit natuurreservaat is een potentieel leefgebied voor de bever en otter. Het landgoed Mattemburgh behoort qua terreintype tot een van de meest bijzondere landgoederen van Brabant.

De A4 vormt een barrière tussen de Brabantse wal en het natuurreservaat Markiezaat, en belemmert de uitwisseling van dieren tussenbeide gebieden.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.