De Baronie (NB 15)

Waar in Nederland?

NB 15 - De Baronie

Gebiedsbeschrijving

De Baronie is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap. Het gebied is rijk aan bos: Mastbos, ’t Hout en de Trippelberg en beken behorend tot het Mark systeem. Het Mastbos is een gemengd bos gelegen in het dal van de beken de Mark en Aa of Weerijs en ligt ingeklemd tussen de A58 en A16.

De A16 doorsnijdt het gebied in noord-zuid richting en doorkruist op enkele plekken de zijtakken van de Bovenmark, de Galdersche beek en de Leyloop. Hiermee vormt de A16 een barrière voor de doorgang van doelsoorten langs de waterlopen richting Bovenmark en het Mastbos.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.