Langeweg (NB 16)

Waar in Nederland?

NB 16 - Langeweg

Gebiedsbeschrijving

De rivier de Mark/Dintel is een belangrijke verbinding tussen het zeekleigebied in het westen en het zandgebeid in het oosten. Langs de Mark en zijriviertjes liggen tal van natuurgebieden. Het water, de aangrenzende natte gronden en dijken hebben een functie voor tal van land- en overgebonden dieren. Ten westen van de A16 en het spoor Breda-Dordrecht liggen in de uitwaarden van het Markdal verschillende waardevolle weidegebieden met plaatselijke vochtige bossen aangewezen als natuurkern- of natuurontwikkelingsgebeid. Ten oosten ligt het gebied Rooskensdonk dat bestaat uit vochtig extensief beheerde graslanden.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.