Werkendam, Kreken A27 (NB 18)

Waar in Nederland?

NB 18 - Werkendam, Kreken A27

Gebiedsbeschrijving

Inhet binnendijkse zeekleigebied zijn de natuurwaarden beperkt tot de sloten, kreken en enkele vochtige natuurgebieden. De voormalige kreken in het gebied staan in directe verbinding met de Biesbosch. Het betreft het Afwateringskanaal, de Alm en de Vierbantsche Gantel. De Alm is een oude rivierloop die enkele natuurgebieden met elkaar verbindt. De Alm is aangewezen als natte ecologische verbindingszone met de Bleeke Kil.