Oss (NB 19)

Waar in Nederland?

NB 19 - Oss

Gebiedsbeschrijving

De Maashorst is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE). Het is een uitgestrekt bosgebied met een afwisseling van kleine percelen akker- en weidegrond, heide en stuifzand. Het gebied ligt op de overgang tussen het dekzand- en rivierkleigebied. Grote delen van het bosgebied zijn GHS natuurkerngebied voor das, struweelvogels en amfibieŽn. In het kader van natuurcompensatie voor de A50 neemt het oppervlak natuur in deze RNLE toe.

Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.