Steenbergen (Polder Oudland) (NB 20)

Waar in Nederland?

NB 20 - Steenbergen (Polder Oudland)

Gebiedsbeschrijving

Het Oudland en het Oudlandsch Laag is een EHS/GHS natuurkern- en ontwikkelingsgebied voor amfibieŽn, bosvogels, dagvlinders van natte biotopen en planten in het beekdal van de Ligne. Het gebied ligt op een gradientrijke overgang van hogere zandgrond naar lagere kleigronden.  Het is een waardevol veenontginningsgebied dat gekenmerkt wordt door kleinschalige kavel- en beplantingspatronen. Het gebied wordt afgewisseld door populieren- en eikenbossen, wielanden en schraalgraslanden. De Dassenberg maakt deel uit van een natuurkerngebied voor amfibieŽn. De Dassenberg ligt op een zanderige uitloper van de Brabantse Wal en bestaat deels uit bosgebied dels uitopenterrein, van belang voor bos- en weidevogels.

De duikers van de Ligne en de Breed Watergang zijn niet passeerbaar voor doelsoorten.