Boswachterij Dorst (NB 23)

Waar in Nederland?

NB 23 - Boswachterij Dorst

Gebiedsbeschrijving

De boswachterij Dorst is gelegen op een droog licht golvend deel van het deklandschap. De beplanting bestaat uit meerder boscomplexen van soorten arm naald- en eiken-berkenbos. De natuurwaarden van dit bostype zijn redelijk. Het overgrote deel is in de GHS aangewezen als multifuntioneell bos. Enkele delen ten oosten van de A27 hebben de status van natuurkerngebieden voor amfibieen, reptielen en planten.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.