Hertogswetering (NB 24)

Waar in Nederland?

NB 24 - Hertogswetering

Gebiedsbeschrijving

De Hertogswetering is een brede waterloop op de overgang vvan zeeklei en dekzand die de A50 kruist. De wetering speelt een rol in de verbinding tussen de dassenleefgebieden de Keentse Uiterwaard en de Maashorst. In de EHS is de Hertogswetering aangegeven als belangrijke te behouden of te herstellen ecologische verbindingszone. In de GHS is de wetering aangewezen als natte verbindszone tussen verschillende uiterwaarden van de Maas. Langs de wetering liggen diverse natuurkerngebieden.