Molenschot, Prinsenbos (NB 25)

Waar in Nederland?

NB 25 - Molenschot, Prinsenbos

Gebiedsbeschrijving

De Molenschotse heide en het Prinsenbos bestaan uit naaldbos, heide en enkele weilanden en vennen. Het ligt op de dekzandruggen tussen Tilburg en Breda. Het heide- en bosgebied vormt een belangrijk leefgebied voor veel soorten. Het gebied heeft zowel in de EHS als de GHS een status als natuurkerngebied en tussen beide gebieden is eeen droge ecologische verbindingszone gepland.