Diezemonding (NB 26)

Waar in Nederland?

NB 26 - Diezemonding

Gebiedsbeschrijving

De Diezendal is een natuurkern- en ontwikkelingsgebied vande GHS voor planten van stroomdalgraslanden van rivieren. De Oude Dieze is een Verbindingszone tussen de Maasuiterwaarden en de rivierkleipolders.