Benedenloop Dommel-Essche (RV) (NB 27)

Waar in Nederland?

NB 27 - Benedenloop Dommel-Essche (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Het Dommeldal is een kleinschalige halfopen agragisch landschap met zeer waardevolle natuurwaarden. Het gebied is zeer gradietrijk en daarmee in botanisch en avifaunistisch opzicht van groot belang. Het gebied bestaat uit vochtige weilanden, moeras, riet en ruigten en moeras- en eikenbossen. De Essche stroom vormt een belangrijke verbinding tussen het Dommeldal, bestaand dassenleefgebied, en potentiele leefgebieden in de Loonse en Drunense duinen en de Kampina.