Bovenloop van de Dommel (NB 28)

Waar in Nederland?

NB 28 - Bovenloop van de Dommel

Gebiedsbeschrijving

Ten westen van Waalre stromen de Dommel , Keersop en Run samen. De beekdalen zijn hier tamelijk breed. In het beekdal van de Dommel komen diverse natuurgebieden voor met loofbos, struwelen en grasland, die belangrijk biotoopt zijn voor verschillende plantensoorten. Verder is het beekdal van belang voor amfibieen en broedvogels van vochtig tot natte loofbossen.