Bovenloop van de Aa (NB 29)

Waar in Nederland?

NB 29 - Bovenloop van de Aa

Gebiedsbeschrijving

Het gebied omvat de bos- en natuurgebieden De Berken, Dennendijkse bossen en Oostappense heide. De Berken bestaat uit natte loofbossen en graslanden en ligt in het dal van de Astense Aa. Het vormt een belangrijk leefgebied voor amfibieen en kleine zoogdieren, De Berken is onderdeel van het natuurkerngebied de Astensche Aa. De Dennendijkse bossen bestaat voornamelijk uit naaldhout. De ecologische waarde is gering. De Dennendijkse bossen alsmede de Oostappense heide zijn in de GHS aangeduid als multifuntioneel bos. De ontsnippering is van belang voor de realisatie van een verbinding van de zuiderlijker gelegen Peel naar de gebieden ten noorden van de A67. De Astensche Aa loopt vanaf de Nieuwe Aa via De Berken richting de Astensche Peel. Ten noordoosten van Asten hebben de oevers hun natuurlijke karakter behouden en mede door extensieve agragische gebruik is het beekdal ecologisch zeer waardevol.

Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.