De Peel (NB 30)

Waar in Nederland?

NB 30 - De Peel

Gebiedsbeschrijving

De Peel is een Regionaal Eenheid van Natuur en Landschap (RNLE). Het bestaat uit diverse (grote) deelgebieden en is een gebied met hoogveen, bossen en heide, De Peel is natuurkern-, natuurontwikkelings- en reservaatsgebied van de EHS/GHS. De Peel is ook een Habitat- en Volgerichtlijngebied. In de Peel komen bijzondere vegetaties van hoogven, droge en vochtige heide voor.

Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.