Projecten in Noord-Holland

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in noord-holland
NH 01: Zwaluwenberg (Bosberg)
NH 03: Laarderhoogt (A1)
NH 05: Ouderkerk aan de Amstel
NH 06: Robbenoordbosch
NH 07: Middenmeer
NH 08: Callantsoog Zijperdijk
NH 09: Purmerend Noord
NH 10: Westzaan
NH 11: Halfweg
NH 12: Zandvoort
NH 14: Velsen
NH 15: Diemen
NH 16: Groene Schakel
NH 18: Interrobuust Hollandse Brug
NH 19: Interrobuust BuitenIJ
NH 20: Kust tot Kust Castricum (RV)
NH 22: Heiloo

Projecten in Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland werkt samen met Rijkswaterstaat en ProRail aan het ontsnipperen van de natuurgebieden. Het MJPO focust zich op de bestaande knelpunten bij de rijkswateren en -(spoor)wegen. Het oplossen van knelpunten uit het MJPO is de laatste jaren voortvarend opgepakt. Dat is terug te zien in het grote aantal aangelegde faunatunnels en ecoducten in Noord-Holland.

Werk met werk maken

In de provincie Noord-Holland is de laatste jaren het wegennet flink aangepast. Hierdoor ontstaan nieuwe knelpunten die alsnog moeten worden meegenomen. Dit past in de strategie die wordt gehanteerd; werk met werk maken. Een aantal kleinere knelpunten wordt meegenomen bij de geplande grote reconstructies of het groot onderhoud.

Provinciale verantwoordelijkheid

De provincie Noord-Holland is zelf verantwoordelijk voor het ontsnipperen van de provinciale wegen. Een voorbeeld is de N236 waar de weg twee grote faunapassages heeft gekregen. Met ProRail en Natuuurmonumenten wordt gekeken naar de ontsnippering van de spoorlijn in het aanliggende natuurgebied Naardermeer. Dit knelpunt is wel onderdeel van het MJPO, maar wordt vanuit andere bronnen gefinancierd.

Kijk voor meer informatie op de website van Noord-Holland.