Zwaluwenberg (Bosberg) (NH 01)

Waar in Nederland?

NH 01 - Zwaluwenberg (Bosberg)

Gebiedsbeschrijving

Waar: Hilversum
Soort gebied: veenweidegebied en stuwwalgebied
Doelsoort: ree, das, boommarter, levendbarende en zandhagedis, heideblauwtje, heivlinder, veld- en loopkever en diverse mierensoorten.
Barrière: de N417 (provinciale weg), spoorlijn Hilversum-Utrecht, rijksweg A27
Maatregel: ecoduct
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Holland en Utrecht, Defensie, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Stichting HetUtrechts Landschap, gemeente Hilversum, Naarden en Muiden, LNV.
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Gooi-en-Vechtstreek/In-uitvoering-6/N417-Ecocorridor-Utrechtseweg-Zwaluwenberg.htm

Het plangebied ligt ongeveer twee kilometer ten zuiden van de bebouwde kom van Hilversum tussen de landgoederen Uytwijck en Zwaluwenberg. Het gebied loopt van de N417 (Utrechtseweg) tot rijksweg A27. De breedte van de ecocorridor varieert van circa 50 tot 200 meter en bestaat uit een bosgebied met ten westen van de N417 het gebied Hoorneboegse Heide en ten oosten van de A27 de bossen van Natuurreservaat Het Zuid. Het plangebied wordt in noord-zuidrichting doorsneden door de volgende knelpunten: - de N417 (provinciale weg) - de spoorbaan tussen Hilversum en Utrecht - de rijksweg A27. Diagonaal ten opzichte van deze infrastructuur lopen een fietspad en een ruiterpad.

De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi vormen belangrijke natuurkerngebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in provincies Utrecht en Noord-Holland. Het gebied bestaat uit veenweidegebied (westelijk) en stuwwalgebied (oostelijk). Het noordelijke deel van de Heuvelrug wordt door de A27, de spoorlijn Utrecht-Hilversum en de provinciale weg (Utrechtse weg, N417) doorsneden. Realisatie in 2013 over de A27 en spoorlijn en 2014 voor de Utrechtseweg (N417).Voortgang zie ook: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/Gooi-en-Vechtstreek/N417-Ecocorridor-Utrechtseweg-Zwaluwenberg.htm