Knooppunt Muiderberg (Weesp-Naarden A1) (RV) (NH 02)

Waar in Nederland?

NH 02 - Knooppunt Muiderberg (Weesp-Naarden A1) (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Muiderwerg
Soort gebied:veenweidegebied
Doelsoort: ringslang, waterspitsmuis, otter, bever, meervleermuis, dagvlinders en amfibieën(in de toekomst bever en otter).
Barrière: A1
Maatregel: droog-natte faunaverbinding, zeer grote duikers, grotere en kleinere faunaduikers en aangepaste oevers
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail

Dit open veenweidegebied bij de Vechtplassen, Naardermeer en de Vecht heeft een half natuurlijk moeraslandschap met rivieren en polders. Het knooppunt omvat diverse knelpunten op verschillende plaatsen, het betreft zowel het spoor alsmede de rijkswegen. Knelpunt A1: project SAA*) van Rijkswaterstaat (gegund) zit droog-natte faunaverbinding (50 meter breed, 1,5 meter hoog, ambitieniveau otter-bever uit Alterra-studie). Deze sluit aan op natuurontwikkeling (t.b.v. SAA) in BOBMpolder. Zeer grote eco-duikers en aangepaste oevers Naardertrekvaart. Inrichting onder verbindingsboog A1A6 (keien of stobben, oevers). Gereed uiterlijk 2017-2018. Knelpunt spoordeel: noodzakelijk t.b.v. de doorgaande verbinding Ankeveen-Naardermeer, onderdeel van rondje Naardermeer (deels fauna passage met diverse grote en kleinere fauna duikers en deels in combinatie met recreatieve duiker en reconstructie van het spoor). De geplande matregelen worden gerealiseerd in het kader van het wegenproject A1A6 binnen het programma SAA*).Start werkzaamheden gepland in 2015-2016. *) Het project Schiphol-Amsterdam-Almere, afgekort het SAA is het grootste wegenbouwproject van Nederland in de periode 2012-2024. Het megaproject omvat de verbreding en het stroomlijnen van diverse snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project is nodig om de groei van Almere te faciliteren en de files in deze regio sterk te verminderen. Het project omvat 63 kilometer autosnelweg, waaronder de A1, A6, A9 en A10, de aanleg van 2 tunnels, de aanleg van 2 grote bruggen, de aanleg van het grootste aquaduct ter wereld, de aanpassing van 5 knooppunten en de aanpassing van circa 100 kunstwerken en (compenserende en mitigerende) natuurbouw maatregelen . Het project is op 1 maart 2012 formeel gestart door minister Schultz