Laarderhoogt (A1) (NH 03)

Waar in Nederland?

NH 03 - Laarderhoogt (A1)

Gebiedsbeschrijving

Waar: Laarderhoogt
Soort gebied: bosgebieden, landgoederen en heidevelden
Doelsoort: boommarter, hazelworm, zandhagedis, groene zandloopkever, das en ree
Barrière: A1
Maatregel: natuurbrug
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat
website:http://www.rws.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/natuurbrug_laarderhoogt/index.aspx

Het zuidelijk van de rijksweg A1 ligt een beschermd natuurgebied. Noordelijk van de A1 wisselen bosgebieden, landgoederen en heidevelden elkaar af. Direct ten zuiden van de A1 ligt de Wester-en zuiderheide, omgeven door bosgebieden.

De natuurbrug (ecoduct) A1 zal dit noordelijk en zuidelijk deel van het Gooi weer met elkaar verbinden. In zuidwestelijke richting is een verbinding via de natuurbrug Zanderij Crailo aanwezig. Daarachter ligt het oostelijk Vechtplassengebied en in zuidoostelijke richting de verbinding (via De Bosberg) naar de rest van de Heuvelrug. De natuurbrug is gepland ter hoogte van Laren en zal ook over de drukke gemeentelijke weg (de Naarderstraat) komen te liggen. Feitelijk ligt de natuurbrug tussen de villa’s, kantoren en het streekziekenhuis. De uitvoering zal in 2015 gereed zijn. Voortgang zie: http://www.Rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/natuurbrug_laarderhoogt/index.aspx