Callantsoog Zijperdijk (NH 08)

Waar in Nederland?

NH 08 - Callantsoog Zijperdijk

Gebiedsbeschrijving

Waar: Callantsoog
Soort gebied:
Doelsoort: otter, amfibieën, kleine marterachtigen en dagvlinders.
Barrière: N9, Noord-Hollands kanaal
Maatregel: loopplanken en afrastering
Samenwerkende partijen: provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat

Gereed (opgelost door kleine aanpassingen onder wegen en waterlopen) Eerder is op de N9 op een 3-tal plekken gewerkt aan faunapassages in de vorm van loopplanken en afrastering aangelegd. Bij Zijperzeedijk ligt een brede plank in combinatie met oeveraanpassing aan het NHkanaal. Bij ‘t Zand en op een noordelijker plek zijn kleinere plankieren aangelegd. Deze verbinden het achterland westelijk van de N9 met de brede berm van het Noord-Hollandskanaal en met de overzijde van dit kanaal. Ter plekke is de oever passeerbaar aan beide zijden, het achterland aan de oostzijde sluit deels aan op de faunavoorzieningen.