Purmerend Noord (NH 09)

Waar in Nederland?

NH 09 - Purmerend Noord

Gebiedsbeschrijving

Waar: Purmerend
Soort gebied: agrarisch karakter met typische droogmakerij-kenmerken
Doelsoort: de otter, amfibieën, kleine marterachtigen en dagvlinders.
Barrière: A7
Maatregel: aanpassende faunatunnel
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Gereed (opgelost door kleine aanpassingen en de aangelegde Faunatunnel). Het gebied draagt een agrarisch karakter met typische droogmakerij-kenmerken. Binnen het programma van het MJPO is een kleinwildtunnel aangelegd. Deze is geschikt voor kleine marterachtigen en noordse woelmuis en op termijn de otter). Kanttekening is dat deze tunnel niet heel dicht bij geschikte leefgebieden ligt. De tunnel ligt wel in de verbindingszone, welke de meest directe ecologische connectie tussen Zeevang en Wormer-Jisperveld is. Mogelijk kan dit opgelost worden bij groot onderhoud van de A7